För dig

Får man byta lägenhet?

Om man får nya boendebehov så ska man höra av sig till oss på Gruvstaden. Vi försöker alltid vara behjälpliga men kan vi inte hjälpa er så har man rätt att byta sin lägenhet om man sitter i en akut situation:

Godkännande för byte

För att kunna byta hyresrätt måste man få godkännande från hyresvärden man bor hos eller Hyresnämnden att få utföra flytten. Om ingenting annat har avtalats måste man däremot ha ett så kallat beaktansvärt skäl till att få bytet godkänt. Giltiga skäl enligt hyreslagen till att utföra ett byte är:

  • ändrade familjeförhållanden
  • väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden
  • studier eller arbete på annan ort

Detta betyder inte att hyresvärden måste acceptera bytet om det medför en påtaglig olägenhet. Med andra ord måste bytesparten kunna exempelvis ha möjligheten till att betala den nya hyran i tid och får inte orsaka störningar för grannarna. Om hyresgästen eller bytesparten har bott i sin respektive lägenhet i mindre än ett år så behöver hyresvärden endast ge godkännandet till bytet i specifika undantag. Dessa undantag ges om hyresgästen blir i ett stort behov av en annan lägenhet på grund av en oförutsedd händelse.

Om hyresvärden nekar ditt byte även fast du har beaktansvärda skäl så kan man ansöka till Hyresnämnden till att få det prövat. Om du är en medlem hos Hyresgästföreningen så kan man få hjälp via hyresjuridisk rådgivning och och stöttning i Hyresnämnden vid behov.

Utan tillåtelse för bytet från varken hyresvärden eller Hyresnämnden så får inte bytet äga rum.

Hyresrätt mot hyresrätt

Man får endast byta hyresrätter mot andra hyresrätter. Detta är för att Hyresnämnden inte längre lämnar tillstånd att göra byten till bostadsrättslägenheter, villor eller annat ägt boende.

Förbjuden försäljning

Att sälja hyreskontrakt i samband med ett byte är olagligt och anses vara svarthandel. I Sverige är handel med hyreskontrakt i samband med byten straffbart med böter eller fängelse i upp till fyra år. Detta gäller även om man köper sig en hyresrätt i samband med bytet. Förutom lagliga straff kan hyresvärden även säga upp kontraktet för lägenheten som byts om man misstänker att det har skett en olaglig handel vid bytet av kontraktet.

Ansök om byte hos Gruvstaden

Ladda ner följande ansökningsformulär och fyll i den antingen digitalt eller printa ut den och fyll i med penna. Skicka sedan pdf:en till home@gruvstaden.se.