Dataskydd

Hur vi skyddar din data

Vi tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg med oss som hyresvärd. Ett steg mot ökad trygghet är att förklara vilka uppgifter som vi måste samla information på om dig som boende och hur vi gör för att skydda den informationen. Information som vi behöver samla på om dig när du söker bostad, blivit kund eller en tid efter uppsägning är personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till dig, som exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.

När du söker bostad

När du blir erbjuden en bostad hos oss gör vi en så kallad kreditupplysning för att behandla mer information om dig. Vi hämtar då uppgifter från Kronofogden, inkassobolag och intyg från kontaktpersoner som du eventuellt hänvisar till. Om du har en förvaltare eller en god man så kommer vi att behöva deras uppgifterna också. Uppgifterna som behövs för att godkänna dig från inkasso och Kronofogden kommer ej att sparas. All annan information sparas så länge det är relevant och aktuellt. Om du blir nekad som hyresgäst så sparas informationen vi har samlat enbart i tre månader efter avslagsbeslutet.

När du är boende hos oss

Som boende hos oss efter ett hyresavtal kommer vi att använda bland annat personuppgifter om dig för att kunna fullgöra vårt jobb som hyresvärd. Vi använder oss av dina personuppgifter vid exempelvis hyresavier, när vi ska hantera dina betalningar eller när vi behöver hämta uppgifter angående din el-, vatten- och värmeförbrukning. Vi hanterar även skyddade personuppgifter med hjälp av våra rutiner som är skapade för sådana fall. Vid fall av krav från myndighet eller lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter. Detta kan även hända vid behov från socialnämnden eller liknande myndigheter.

Vid fallet av ett borgensåtagande med en förvaltare eller god man så kommer vi att radera uppgifterna två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

När du slutar att vara boende hos oss

Efter att hyresförhållandet är över så kommer vi att rensa de mesta av information om dig i vårt system. Det vi kommer att behöva spara i minst två år är exempelvis hyresavtalet och uppgifter som finns i vårt bokföringsmaterial som exempelvis inbetalningar kommer att sparas i minst sju år.

Dina rättigheter

Du har rätten att göra att registerutdrag på all information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig. Om du anser att något av informationen är felaktig har du även rätten att få uppgifterna rättade. Du kan begära en begränsning av personuppgifter och även klaga över hur vi hanterar dina uppgifter om de går emot Dataskyddsförordningen, både till oss och till tillsynsmyndigheten/Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Gruvstaden AB, Engelbrektsgatan 16, 791 62 Falun, org.nr 556370 1571 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.