Områden i Borlänge

CENTRALT

Tunagatan 2 & Häradsvägen 7

Centralt

Läs mer

SKRÄDDARBACKEN

Pilt Jans väg 29–35, Olles väg 1–9 & Kalles väg 1–25

Skräddarbacken

Läs mer

Frostmors Väg 4–20

Skräddarbacken


Läs mer

ORNÄS

Postvägen 1

Ornäs

Läs mer

Kolstigen 2 & Sågvägen 1, 5

Ornäs

Läs mer

Kolstigen 4 & Sågvägen 3

Ornäs

Läs mer