Nybyggnation på Vandrarvägen

På Vandrarvägen 3-5 pågår arbetet med nyproduktion av 28 lägenheter. Inflytt beräknas ske etappvis och de första 8 lägenheterna står klara för inflytt under hösten 2023.

Vi tar än så länge bara in allmänna intresseanmälningar där vi återkommer med mer information och visningar ca 5 månader innan byggets färdigställande.

Projektets utveckling

Projekt